Analýza trhu developerské společnosti

Název práce: Analýza trhu developerské společnosti
Autor(ka) práce: Skulina, Ladislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krejčí, Filip
Oponenti práce: Holan, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Charakteristika klientů developerské společnosti z pohledu prodaných bytů a návštěvnosti webových stránek.
Klíčová slova: výkum trhu; developerství

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 8. 2007
Datum podání práce: 27. 8. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6765/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: