Udržitelná spotřeba z hlediska domácností

Název práce: Udržitelná spotřeba z hlediska domácností
Autor(ka) práce: Kožíšková, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šauer, Petr
Oponenti práce: Fišerová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá obecnými zákonitostmi udržitelné spotřeby a vývojem ochrany životního prostředí směrem k udržitelné spotřebě. Cílem je zjistit možnosti dosahování a dodržování udržitelné spotřeby v domácnosti - tj., co dělají spotřebitelé pro zmírnění dopadů svého spotřebního chování a jak jsou informováni o možnostech udržitelné spotřeby. Použito dotazníkové šetření.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 6. 2006
Datum podání práce: 7. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3198/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: