Logistické společnosti a jejich on-line podpora

Název práce: Logistické společnosti a jejich on-line podpora
Autor(ka) práce: Pešta, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jandoš, Jaroslav
Oponenti práce: Čech, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce porovnává a hodnotí on-line podporu logistických společností. Jádrem práce je analýza Track and Trace systémů (sledovacích systémů), další zaměření je na hodnocení webových stránek z uživatelského hlediska. Výběr kritérií byl směřován na informační hodnotu, vzhled a funkčnost, podporu logistiky a podporu zákazníka. Poslední kapitola porovnává ceny prostřednictvím on-line nástrojů.
Klíčová slova: český internet; FedEx; TNT; DHL; logistické společnosti; on-line podpora; Track and Trace; sledování zásilek

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4756/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: