Implementace účetního software BYZNYS Win?

Název práce: Implementace účetního software BYZNYS Win?
Autor(ka) práce: Holeček, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: Králíček, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na podnikové informační systémy. První část obsahuje teoretické vymezení ERP systémů a jejich historický vývoj. Následuje představení ERP BYZNYS Win? a jednotlivých modulů systému a jejich analýza. Druhá část práce je zaměřena na implementaci ERP systémů. Popisuje základní kroky implementace, upozorňuje na problémové oblasti a nabízí jejich řešení. V poslední části je popsána případová studie implementace systému BYZNYS Win? ve společnosti RAVAK a.s. a spuštění internetového obchodu www.CafeLosAndes.cz v iBYZNYS.
Klíčová slova: BYZNYS Win?; Implementace; Podnikový informační systém

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2007
Datum podání práce: 18. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4774/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: