Konvergence cenové hladiny České republiky k zemím EU na základě Balassova-Samuelsonova modelu

Název práce: Konvergence cenové hladiny České republiky k zemím EU na základě Balassova-Samuelsonova modelu
Autor(ka) práce: Havrlant, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Konvergence cenové hladiny České republiky ke státům Evropské unie je posuzována prostřednictvím relativní ceny neobchodovatelných statků. Dynamika relativní ceny neobchodovatelných statků je vysvětlena vývojem celkové produktivity faktorů v obchodovatelném a neobchodovatelném sektoru. Výchozí koncepci poskytuje Balassův-Samuelsonův model a jeho modifikace, z nichž jsou odvozeny experimentálně ověřované regresní rovnice. Z výsledků je patrné, že relativní cena neobchodovatelných statků roste v České republice v závislosti na růstu kapitálové zásoby prokazatelně vyšším tempem než v Německu a EU15, a to zejména v důsledku relativně vyšší citlivosti celkové produktivity faktorů v obchodovatelném sektoru. Odhadnuté modely tedy potvrzují konvergenci cenové hladiny České republiky k Německu a EU15.
Klíčová slova: diference produktivity; Balassův Samuelsonův model; neobchodovatelné statky; obchodovatelné statky; cenová konvergence
Název práce: The price level convergence of Czech Republic towards European Union based on Balassa-Samuelson model
Autor(ka) práce: Havrlant, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: The price level convergence of Czech Republic towards European Union based on Balassa-Samuelson model
Autor(ka) práce: Havrlant, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jablonský, Josef
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2006
Datum podání práce: 22. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3041/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: