Pojem obchodní majetek v daňových zákonech a jiných legislativních pramenech v ČR a jiných členských státech EU

Název práce: Pojem obchodní majetek v daňových zákonech a jiných legislativních pramenech v ČR a jiných členských státech EU
Autor(ka) práce: Klabal, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svátková, Slavomíra
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V české legislativě se vyskytuje definice pojmu obchodní majetek celkem třikrát, a to v obchodním zákoníku, zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH. Úkolem této práce je zachytit rozdíly v obsahu jednotlivých vymezeních. Obchodní majetek zahrnuje pokaždé obsahově jiné složky. Často, co je považováno podle jednoho zákona za obchodní majetek, z pohledu jiného legislativního pramene do této definice nespadá. Což může způsobit v praxi určité problémy. Je tedy dobré vědět, pro účely kterého zákona je obchodní majetek zmiňován. Dále jsou zde rozebírány pojmy související s danou problematikou, a to např. obchodní jmění nebo čistý obchodní majetek.
Klíčová slova: evidence; účetnictví; obchodní zákoník; daň z přidané hodnoty; daň z příjmů; obchodní majetek

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2007
Datum podání práce: 19. 1. 2007
Datum obhajoby: 30. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4790/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: