Evropský sociální fond - očekávané přínosy

Název práce: Evropský sociální fond - očekávané přínosy
Autor(ka) práce: Kulhánková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tomková, Magdalena
Oponenti práce: Tulisová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá ESF jako nástrojem podpory zaměstnanosti a sociálního začleňování v EU. Popisuje OP RLZ, JPD 3, CIP EQUAL a prioritu a opatření SROP, která je financována z ESF. Zabývá se projekty, přínosy a riziky projektů a operačními programy v období 2007 - 2013.
Klíčová slova: Iniciativa Společenství; Jednotný programový dokument; Operační programy; Evropský Sociální Fond

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 6. 2006
Datum podání práce: 8. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3202/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: