Možnost uplatnění DPH u subjektů provozující loterie a jiné hry v České republice

Název práce: Možnost uplatnění DPH u subjektů provozující loterie a jiné hry v České republice
Autor(ka) práce: Mrňák, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svátková, Slavomíra
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá legislativou upravující loterie a jiné podobné hry v České republice a ve vybraných zemích, dále předkládám náměty na možné zavedení DPH u akciové společnosti TOTO CZ, provozující dostihové sázky.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2007
Datum podání práce: 20. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4798/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: