Strategická a finanční analýza podniku Barum Continental spol. s r.o

Název práce: Strategická a finanční analýza podniku Barum Continental spol. s r.o
Autor(ka) práce: Barbořík, Jarmil
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí postavení podniku Barum Continental spol. s r.o. na trhu pneumatik pro osobní a nákladní vozidla, atraktivitu trhu a konkurenční sílu, a to za pomocí strategické a finanční analýzy. Posouzení bylo provedeno na základě různých metod, které by měly co nejlépe posoudit společnost Barum Continental spol. s r.o. a vyvodit patřičné závěry.
Klíčová slova: Continental; Barum; finanční; analýza; strategická
Název práce: Strategic and financial analysis of the Barum Continental spol. s r.o. company
Autor(ka) práce: Barbořík, Jarmil
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 5. 2007
Datum podání práce: 8. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5253/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: