Optimalizace daňového základu pro malé a střední podniky

Název práce: Optimalizace daňového základu pro malé a střední podniky
Autor(ka) práce: Nováková, Irena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Růžičková, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce dává návod, jak lze legálně snížit daňový základ a daň z příjmů. Zabývá se novou možností společného zdanění manželů. Podrobně řeší nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani, včetně bonusů.
Klíčová slova: slevy; snížení základu daně; základ daně; daň z příjmů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2007
Datum podání práce: 4. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5196/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: