Eliminace rizika transferových cen na úrovni podniku - případová studie

Název práce: Eliminace rizika transferových cen na úrovni podniku - případová studie
Autor(ka) práce: Tunklová, Vendula
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Francírek, František
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
- přiblížení problematiky transferových cen - historie transferových cen - ošetření transferových cen v mezinárodním měřítku (Směrnice OECD; EU) - ošetření transferových cen v rámci České republiky (legislativa) - studie současného stavu v rámci konkrétního podniku - porovnání tvorby ceny pro externího odběratele a pro dceřinnou společnost (hodnocení stávající metody tvorby ceny) - návrh na metodiku tvorby ceny u konkrétní transakce (metoda CUP)
Klíčová slova: transferové ceny; Pokyn D-293; Pokyn D-292; Pokyn D-258; Směrnice OECD; nadnárodní společnosti; metodika tvorby ceny

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2007
Datum podání práce: 24. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4815/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: