The European Economic and Monetary Union and the Theory of Optimum Currency Areas

Název práce: The Europen Economic and Monetary Union, the Czech republic and the Theory of Optimum Currency Areas
Autor(ka) práce: Jurák, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůžek, Antonín
Oponenti práce: Amort, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The paper explores the theory of optimum currency areas, outlines its implications for current international monetary order, and applies its conclusions to the European Economic and Monetary Union
Klíčová slova: Mundell; Euro; Currency Areas; OCA; EMU
Název práce: The European Economic and Monetary Union and the Theory of Optimum Currency Areas
Autor(ka) práce: Jurák, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůžek, Antonín
Oponenti práce: Amort, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2006
Datum podání práce: 1. 10. 2006
Datum obhajoby: 6. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5076/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: