-

Název práce: Think-tanks-and Their Role in the New EU Member States:Czech and Slovak Experience
Autor(ka) práce: Pitoňáková, Lívia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pešková, Vladimíra
Oponenti práce: Vymětal, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V práci jsou analyzovány kořeny, vývoj, současné postavení, hrozby a výzvy think-tanků v České a Slovenské republice. Srovnání s jejich tradicí ve Spojených státech zkoumá přenositelnost amerického "modelu" think-tanků do střední a východní Evropy. Tento přenos je značně omezený a krátkodobě nerealizovatelný vzhledem k rozdílným legislativním podmínkám a nerozvinuté filantropii. Zvláštní pozornost je věnována motivům k vytváření regionálních i mezinárodních sítí think-tanků. Práce vychází jednak z dosavadní literatury na toto téma, jednak z dotazníkového šetření.
Klíčová slova: Central and Eastern Europe.; European Union; United States; Slovakia; Czech Republic; networking; policy-transfer; NGOs; Think-tanks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 4. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 5. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5023/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: