Motivační systémy společnosti ČSA a.s

Název práce: Motivační systémy společnosti ČSA a.s
Autor(ka) práce: Točoňová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kohlová, Lenka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se člení na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje problematice motivace obecně. Obsahuje základní pojmy jako je motivace, její zdroje a stimulace. Dále obsahuje teorie pracovní motivace, vysvětluje vztah motivu a výkonu a pojem motivační program organizace. Praktická část rozebírá jednotlivé motivační systémy společnosti ČSA, jako je systém odměňování, hodnocení zaměstnanců, vzdělávání a systém komunikace. Závěr práce je věnována průzkumu názorů a hodnot zaměstnanců společnosti.
Klíčová slova: průzkum hodnot; motivační systémy; výkon; potřeby; stimulace; motivace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2007
Datum podání práce: 24. 1. 2007
Datum obhajoby: 21. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4822/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: