Analýza veřejného zdravotního pojištění v ČR a SR

Název práce: Analýza veřejného zdravotního pojištění v ČR a SR
Autor(ka) práce: Šelenbergová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se dělí do tří hlavních kapitol. První kapitola se zabývá rolí vlády ve zdravotnictví a specifiky daného systému. Druhá kapitola popisuje české a slovenské veřejné zdravotní pojištění, jejich shody a rozdíly i celkový smysl pojištění. Závěrečná třetí kapitola se zaměřuje na analýzu obou pojištěn, tato analýza se zakládá na pěti poměrových ukazatelých. Hodnotí se zde vývoj příjmů i výdajů veřejného zdravotního pojištění v letech 1995 - 2004, práce zde ukazuje i možné důvody případných výkyvů.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2007
Datum podání práce: 24. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4826/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: