Faktory ovlivňující darování fyzických osob

Název práce: Faktory ovlivňující darování fyzických osob
Autor(ka) práce: Volkava, Yuliya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Fenomén ?darování? je z hlediska své podstaty poměrně složitá struktura, v níž se kombinují hluboké antropologické a psychologické aspekty s kulturními tradicemi a zvyklostmi. A proto si osobně myslím, že bude zajímavé a užitečné zkoumat faktory ovlivňující darování fyzických osob neziskovým organizacím. Cílem mé bakalářské práce je popsat význam dárcovství a zanalyzovat faktory ovlivňující darování fyzických osob neziskovým organizacím,jimiž jsou altruistické chovaní, image neziskových organizací, daňové úlevy, osobní charakteristiky dárce a fundraising.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2007
Datum podání práce: 24. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4827/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: