Kvalita vnitrofiremní komunikace

Název práce: Kvalita vnitrofiremní komunikace
Autor(ka) práce: Douša, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janoušková, Alena
Oponenti práce: Jirásek, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá komunikací a kvalitou a hledá mezi nimi průnik. Cílem je odpovědět na otázku, co je to kvalita komunikace, jak ji měřit a jak ji dosáhnout. Východisky jsou současné trendy obou oborů a dosažený teoretický výsledek je v druhé části práce aplikován na konkrétní situaci v podniku. Tématem, který práce řeší jsou přeplněné emailové schránky zaměstnanců firmy. Zde je úkolem podrobněji analyzovat současnou situaci pomocí výzkumu a na jeho základě s ohledem na teoretickou úvahu definovat požadavky na kvalitu komunikace ? nyní již v konkrétní podobě. Výstupem je pak návrh řešení jak situaci řešit a to pomocí implementace jiného komunikačního nástroje, který bude nejlépe vyhovovat vzneseným požadavkům.
Klíčová slova: Intranet; Email; Kvalita; Komunikace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2007
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 4. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4888/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: