Analýza Informačního Systému v podniku Stavitelství Kladno spol. s r.o

Název práce: Analýza Informačního Systému v podniku Stavitelství Kladno spol. s r.o
Autor(ka) práce: Kožar, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Lenka
Oponenti práce: Hataš, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Základní charakteristika informačního systému podniku, jeho architektura a tvorba.Návrh řešení pro konkrétní podnik
Klíčová slova: bakalářská práce; stavitelství; architektura IS; MIS; EDP; ERP; informační systém

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2007
Datum podání práce: 30. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4838/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: