Elektronický doklad v účetnictví

Název práce: Elektronický doklad v účetnictví
Autor(ka) práce: Lorenc, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mejzlík, Ladislav
Oponenti práce: Trita, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá souvislosti elektronické fakturace v České republice. Propojuje poznatky z oblasti účetnictví s možnostmi současných informačních technologií. Prace podává přehled výhod a nevýhod zavedení elektronické fakturace v podniku.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2007
Datum podání práce: 2. 2. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4844/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: