Kreativní účetnictví

Název práce: Kreativní účetnictví
Autor(ka) práce: Hamplová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na kreativní účetnictví, jehož aplikování znehodnocuje hlavní funkci finančního účetnictví. Vysvětluje samotný pojem a klasifikuje praktiky kreativního účetnictví jako proces manipulace s účetními údaji a jako proces využívající ekonomických transakcí. Zabývá se specifickou oblastí earnings managementu a v jeho rámci praktikami income smoothing a big bath. Dále vyjmenovává motivy, upozorňuje na možnou prevenci, kterou lze uplatnit, a hodnotí následky, které s využíváním kreativního účetnictví souvisí.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2007
Datum podání práce: 3. 2. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4846/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: