Internetový marketing ve vyhledávačích pro www.archcich.cz

Název práce: Internetový marketing ve vyhledávačích pro www.archcich.cz
Autor(ka) práce: Hadrava, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Stříteský, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá aplikací metod a pravidel marketingu ve vyhledávačích na internetovou prezentaci www.archcich.cz. Základním cílem teoretické části je kvantifikování základní teorie marketingu ve vyhledávačích. Praktická část obsahuje aplikaci metod na zlepšení viditelnosti www.archcich.cz
Klíčová slova: klíčová slova; SEO; SEM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2007
Datum podání práce: 4. 2. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4847/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: