Interní audity v ABL, a.s

Název práce: Interní audity v ABL, a.s
Autor(ka) práce: Burešová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chvojková, Helena
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V práci jsem se zabývala interními audity v kontextu přezkoumávání systému managementu jakosti. Prakticky jsem se zaměřila na aplikaci problematiky na společnost ABL, a.s., tedy organizaci poskytující bezpečnostní služby.
Klíčová slova: -
Název práce: Internal audits in ABL
Autor(ka) práce: Burešová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chvojková, Helena
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -
Název práce: Internal audits in ABL
Autor(ka) práce: Burešová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chvojková, Helena
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2007
Datum podání práce: 7. 2. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4855/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: