Finanční řešení důsledků katastrof

Název práce: Finanční řešení důsledků katastrof
Autor(ka) práce: Řehák, Martin
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Ďurina, Martin; Majtánová, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Finanční náročnost důsledků katastrofických škod v posledním desetiletí výrazně změnila vztahy v pojišťovnictví, zprostředkovaně se dotkly větší části současné společnosti. Násobně vzrostly finanční transfery i význam analýz aktuálních změn nezatížených lobbyismem některého ze subjektů trhu. Práce obsahuje analýzy, lišící se od dostupných i komplexností, postihují všechny struktury příčin a důsledků změn. Jsou analyzovány i vývojové trendy v celosvětovém a tuzemském měřítku, logický dovozeny doporučení pro snížení vlastních nákladů všech subjektů na našem pojistném trhu i pro postupy při navržených realizacích.
Klíčová slova: prevence; zajištění; pojištění; důsledky katastrof; katastrofy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost:
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2007
Datum podání práce: 12. 2. 2007
Datum obhajoby: 27. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4858/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: