Kvalita rehabilitačních služeb

Název práce: Kvalita rehabilitačních služeb
Autor(ka) práce: Saiverová, Denisa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chvojková, Helena
Oponenti práce: Švachová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje rehabilitační služby ústavu a samotnou péči o pacienty. V teoretické části nastiňuje pojmy jakost a rehabilitace, v praktické části se zabývá samotným procesem rehabilitace, hledá slabá místa a navrhuje jejich řešení.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2007
Datum podání práce: 18. 2. 2007
Datum obhajoby: 29. 3. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4862/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: