Systémy řízení lidských zdrojů ve vnitropodnikové logistice

Název práce: Systémy řízení lidských zdrojů ve vnitropodnikové logistice
Autor(ka) práce: Lička, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vypracování modelu výkonnosti zaměstnanců DHL Exel Supply Chain poskytujících 3PL logistické zajištění výroby v závodu Jaguar cars Plc, Birmingham během stáže v únoru až září 2006. Obsahuje hodnocení a navrhovaná zlepšení současného stavu. Použitý nástroj MS Excel. Na základě Taylorových studií času a pohybu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2007
Datum podání práce: 20. 2. 2007
Datum obhajoby: 28. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4864/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: