Rébus volby kapitálové struktury podniku

Název práce: Rébus volby kapitálové struktury podniku
Autor(ka) práce: Dolák, Pavel
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Kohoutová, Helena
Oponenti práce: Hnilica, Jiří; Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je ukázat, jak firmy přistupují k volbě své kapitálové struktury, které faktory berou v úvahu a jak tyto faktory ovlivňují jejich finální mix použitých kapitálových zdrojů. Práce popisuje nejvýznamnější soudobé teorie kapitálové struktury podniku a zkoumá jejich využití podnikovou praxí na vzorku podniků z několika evropských zemí, včetně ČR. Srovnání teoretických přístupů s reálnou podnikovou volbou kapitálové struktury ústí v nalezení v současnosti hlavních determinant kapitálové struktury podniku.
Klíčová slova: informační asymetrie; teorie agency nákladů; kompromisní teorie; klasická teorie; teorie M-M; náklady kapitálu; kapitálová struktura podniku

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2007
Datum podání práce: 5. 3. 2007
Datum obhajoby: 4. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4868/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: