Finanční analýza podniku Unilever ČR, spol. s r. o

Název práce: Finanční analýza podniku Unilever ČR, spol. s r. o
Autor(ka) práce: Smrčinová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Kopalová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví podniku Unilever ČR, spol. s r. o. v letech 2002 až 2005 a nalezením možných příčin tohoto stavu. Finanční analýza je zpracována z externího pohledu, informace jsou čerpány z auditem ověřených účetních závěrek, výročních zpráv a internetových zdrojů.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2007
Datum podání práce: 7. 3. 2007
Datum obhajoby: 11. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4869/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: