Finanční analýza společnosti Metrostav, a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti Metrostav, a.s
Autor(ka) práce: Schäferová, Valerie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Olejníková, Hana
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá finanční analýzou stavební společnosti Metrostav, a.s. Zjišťuje, zda vývoj finančních ukazatelů v letech 2002 až 2005 odpovídá přání společnosti do budoucna efektivně využívat svých zdrojů a zařadit se tak mezi nadprůměrně prosperující středoevropské firmy s trvalým růstem produkce, trřní hodnoty a s úrovní řízení odpovídající standardům EU.
Klíčová slova: poměrové ukazatele; absolutní ukazatele; pasiva; aktiva; kapitál; majetková struktura; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2007
Datum podání práce: 8. 3. 2007
Datum obhajoby: 3. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4870/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: