Marketingová data jako informační potřeba firmy

Název práce: Marketingová data jako informační potřeba firmy
Autor(ka) práce: Švarcová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Dana
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Oblast marketingu se stejně jako celá společnost dynamicky rozvíjí a důsledkem toho přibývá marketingových dat. Problémy využívání dat způsobuje kromě jiného nepřesné používání systémových pojmů v marketingu. Aby bylo možné marketingová data pro potřeby firmy účelně využít, je nutné pracovníky firem informačně proškolit a data kvalitně zpracovat. Ke zpracování marketingových dat je vhodné používat marketingový informační systém. Jak ale ukazuje provedené dotazníkové šetření mezi malými a středními podniky ve Středočeském kraji, praxe za teorií velice často zaostává, zejména z důvodů malé informovanosti o možnostech využívání tohoto systému a o návratnosti do něj investovaných prostředků.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 6. 2006
Datum podání práce: 9. 6. 2006
Datum obhajoby: 12. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3210/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: