Financování a hospodaření územních samosprávných celků

Název práce: Financování a hospodaření územních samosprávných celků
Autor(ka) práce: Kutzendörferová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rutová, Hana
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce popisuje hospodaření úzenmích samosprávných celků.První část-teoretická se zabývá obcí jako základním územním samosprávným celkem, právním postavením, působností obce, orgány obce, rozpočtem, jeho sestavováním a rozpočtovou skladbou. Druhá část- praktická charakterizuje obec Jarov, z historického i současného hlediska, dále popisuje hospodaření a plnění rozpočtu územních samosprávných celků na příkladu obce Jarov.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2007
Datum podání práce: 12. 3. 2007
Datum obhajoby: 22. 3. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4875/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: