Vývoj zadluženosti českých domácností

Název práce: Vývoj zadluženosti českých domácností
Autor(ka) práce: Antoš, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Rybáček, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje na základě statistických dat a modelů trend rostoucího zadlužování českých domácností. Zkoumá jeho průběh, historii, příčiny, důsledky a dále ho hodnotí v mezinárodním kontextu z makro- i mikroekonomického pohledu. Pro tyto účely jsou využity poznatky autora práce, domácích i zahraničních ekonomů, centrálních bank a statistických úřadů.
Klíčová slova: zadluženost domácností; spotřebitelské úvěry; hypotéky; úvěry
Název práce: The Progress of Czech households Indebtedness
Autor(ka) práce: Antoš, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Rybáček, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2007
Datum podání práce: 12. 3. 2007
Datum obhajoby: 11. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4876/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: