Finanční analýza: Česká rafinérská, a.s

Název práce: Finanční analýza: Česká rafinérská, a.s
Autor(ka) práce: Martínková, Magdalena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Heřman, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci, výkonnost a postavení na trhu společnosti Česká rafinérská, a.s. v letech 2001-2005. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy např. horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, analýza pracovního kapitálu, poměrové ukazatele, ukazatel EVA a jiné. S pomocí výstupů těchto ukazatelů a mezipodnikového srovnání v praktické části dochází v závěru k zhodnocení a vyvození stavu analyzované společnosti.
Klíčová slova: mezipodnikové srovnání; EVA; poměrové ukazatele; Česká rafinérská; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2007
Datum podání práce: 12. 3. 2007
Datum obhajoby: 3. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4877/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: