Finanční analýza Třineckých železáren a.s

Název práce: Finanční analýza Třineckých železáren a.s
Autor(ka) práce: Semianiaka, Andrei
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Olejníková, Hana
Oponenti práce: Mareš, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Objektivní finanční analýza podniku Třinecké železárny, a.s. a posouzení jeho finančního zdraví z hlediska externího uživatele. Zkoumání majetkového a finančního stavu daného podniku za účelem zhodnocení celkové finanční situace podniku.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2007
Datum podání práce: 12. 3. 2007
Datum obhajoby: 3. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4878/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: