Dlouhodobá nezaměstnanost

Název práce: Dlouhodobá nezaměstnanost
Autor(ka) práce: Procházková, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tomková, Magdalena
Oponenti práce: Kučerová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje aktuální problematice dlouhodobé nezaměstnanosti. Obsahuje podrobnou analýzu tohoto negativního jevu na trhu práce v Evropské unii a v České republice. Kriticky hodnotí výsledky Lisabonské strategie k posilování konkurenceschopnosti v EU, která v širších souvislostech ovlivňuje vývoj nezaměstnanosti. Vedle návrhu opatření ke snižování dlouhodobé nezaměstnanosti je popsán projekt Příležitostné registrované práce.
Klíčová slova: programy boje proti nezaměstnanosti; aktivní politika zaměstnanosti; sociální vyloučení; dlouhodobá nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2006
Datum podání práce: 22. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3042/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: