Faktory efektivity rozvojových programů NNO

Název práce: Faktory efektivity rozvojových programů NNO
Autor(ka) práce: Korený, Jozef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Macháčková, Jaroslava
Oponenti práce: Macháček, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Neziskové organizace v rozvojové pomoci. Efektivita rozvojových programů neziskových organizací. Efektivita na příkladu rozvojového programu Dobrá novina. Faktory efektivity.
Klíčová slova: neziskové organizace; rozvojová pomoc; efektivita

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2007
Datum podání práce: 16. 3. 2007
Datum obhajoby: 19. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4882/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: