Analýza a hodnocení konkurenční situace firmy

Název práce: Analýza a hodnocení konkurenční situace firmy
Autor(ka) práce: Vacková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jakubíková, Dagmar
Oponenti práce: Chovancová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou konkurenční postavení stavební firmy na trhu pozemního stavitelství. Popisuje celkovou situaci na trhu pozemních staveb, nalézá hlavní trendy vývoje do budoucna. Soustřeďuje se na analýzu a zhodnocení konkurenční situace jedné z předních stavebních firem působících na českém trhu ve vazbě na její nejbližší konkurenty. Výsledkem práce je celkové zhodnocení postavení této firmy na trhu pozemních staveb a návrh klíčových prvků budoucí konkurenční strategie.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2006
Datum podání práce: 28. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3628/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: