Finanční analýza společnosti Pivovary Staropramen a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti Pivovary Staropramen a.s
Autor(ka) práce: Teplukhina, Ekaterina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bardún, Adam
Oponenti práce: Lodr, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce obsahuje teoretickou a aplikační část. Teoretická část vysvětluje základní pojmy týkající se problematiky finanční analýzy podniku. Hlavní je popis technik používaných ve finanční analýze. Aplikační část charakterizuje společnost Pivovary Staropramen a.s. Finanční analýza podniku zahrnuje horizontální a vertikální analýzu účetních výkazů a poměrovou analýzu společnosti. V praktické části je také srovnání podniku s odvětvím.
Klíčová slova: společnost; aplikace; teorie; analýza; finanční

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2007
Datum podání práce: 19. 3. 2007
Datum obhajoby: 11. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4885/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: