Finanční analýza společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s
Autor(ka) práce: Merunková, Helena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Tyll, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem bakalářské práce je finanční analýza společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. za období 2000-2005 s cílem zhodnocení finančního zdraví. Součástí je i srovnání společnosti s odvětvím (polygrafickým průmyslem) dle odvětvové klasifikace OKEČ a porovnání společnosti se 6 obdobnými společnostmi v oboru.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2007
Datum podání práce: 19. 3. 2007
Datum obhajoby: 11. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4886/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: