Finanční analýza Hartmann-Rico, a.s

Název práce: Finanční analýza Hartmann-Rico, a.s
Autor(ka) práce: Lacinová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Lodr, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Finanční analýza společnosti Hartmann-Rico, a.s. se vztahuje k letům 1995-2005. Jejím cílem je zhodnotit finanční zdraví podniku. Toho se snaží dosáhnout horizontální, vertikální a poměrovou analýzou, dále jsou pak využívány modely finančního zdraví podniku a srovnání podniku s odvětvím.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2007
Datum podání práce: 19. 3. 2007
Datum obhajoby: 11. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4887/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: