Finanční nanalýza společnosti

Název práce: Finanční nanalýza společnosti
Autor(ka) práce: Pavlíček, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bardún, Adam
Oponenti práce: Svoboda, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí finanční zdraví a budoucí perspektivy společnosti a její postavení v rámci odvětví.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2007
Datum podání práce: 22. 3. 2007
Datum obhajoby: 11. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4892/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: