Finanční analýza Chemopetrolu, a.s

Název práce: Finanční analýza Chemopetrolu, a.s
Autor(ka) práce: Šindelář, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sotonová, Hana
Oponenti práce: Lodr, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je prozkoumat finanční zdraví podniku Chemopetrol, a.s. v letech 2000-2005. K tomu byly použity následující metody a postupy: horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, analýza pomocí poměrových ukazatelů, analýza pracovního kapitálu, predikční indexy, ekonomický normál a mezipodnikové srovnání v rámci odvětví.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 3. 2007
Datum podání práce: 29. 3. 2007
Datum obhajoby: 24. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4899/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: