Postavení autonomních oblastí ve Španělsku

Název práce: Postavení autonomních oblastí ve Španělsku
Autor(ka) práce: Prokešová, Julie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá postavením autonomních oblastí ve Španělsku na příkladu Andalusie. Práce je strukturovaná do šesti kapitol. První kapitola je spíše částí historickou, ve které je stručně charakterizováno fungování vrcholných státních orgánů. Druhá kapitola se již věnuje samotnému modelu utváření autonomního společenství. Institucionální organizace autonomního společenství Andalusie je předmětem třetí kapitoly. Zde se práce věnuje Parlamentu a postavení předsedy Junty. Ve čtvrté kapitole jsou rozpracovány otázky volebního systému a politických stran. Systém financování autonomního společenství je popsán v páté kapitole a územní členění tohoto společenství v kapitole šesté.
Klíčová slova: autonomni společnství; Parlament; Chunta; Statut Andaluzie; Ústava Španělska

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 6. 2006
Datum podání práce: 9. 6. 2006
Datum obhajoby: 12. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3213/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: