Finanční analýza a finanční plán společnosti Fruko-Schulz s. r. o. pro roky 2007, 2008 a 2009

Název práce: Finanční analýza a finanční plán společnosti Fruko-Schulz s. r. o. pro roky 2007, 2008 a 2009
Autor(ka) práce: Pechek, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Plná, Jaruše
Oponenti práce: Olejníková, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí finanční situaci a zdraví podniku Fruko-Schulz s. r. o. v období let 2002 - 2006. Dále je sestaven finanční plán pro roky 2007, 2008 a 2009. Strategie podniku a finanční plán jsou koncipovány tak, aby společnost dosáhla alespoň průměrných hodnot finančních ukazatelů evropských podniků, které působí ve stejném odvětví.
Klíčová slova: strategie podniku; Fruko-Schulz s. r. o.; finanční plán; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 3. 2007
Datum podání práce: 30. 3. 2007
Datum obhajoby: 24. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4900/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: