Urbanizácia v Európe a jej sociálno- ekonomické dopady

Název práce: Urbanizácia v Európe a jej sociálno-ekonomické dopady
Autor(ka) práce: Kormanová, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Urbanizácia má ďalekosiahle dopady na všetky aspekty ľudského života. Mestský životný štýl sa významne líši od vidieckeho a prináša nové prvky do medziľudských vzťahov, do sociálneho konania jednotlivcov a ovplyvňuje kultúrne a sociálne správanie sa celých skupín obyvateľstva. Urbanizácia mení návyky ľudí, spoluurčuje spôsob bývania, stravovania sa, využívania voľného času.
Klíčová slova: centrum; Európa; mesto; dopady; urbanizácia
Název práce: Urbanizácia v Európe a jej sociálno- ekonomické dopady
Autor(ka) práce: Kormanová, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3383/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: