-

Název práce: Vietnam vo svetovom hospodárstve: História a súčasný stav
Autor(ka) práce: Saktor, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jakš, Jaroslav
Oponenti práce: Konečný, Čestmír
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Pred rokom 1986 patril Vietnam k najchudobnejším krajinám sveta, mnoho obyvateľov trpelo hladom a krajina bola závislá na zahraničnej humanitárnej pomoci. Vojnové konflikty s Francúzskom a USA mali pre hospodárstvo fatálne následky. Niektoré krajiny v regióne v 60. a 70. rokoch nastúpili na reformnú cestu a dnes sa v odbornej literatúre označujú ako ANIZ- ázijské novo industrializované zeme. Vietnam sa nemohol vydať rovnakou cestou, pretože sa musel najprv spamätať z problémov spôsobených vojnovými konfliktami.
Klíčová slova: investície; reformy; vojna; hospodárstvo; vietnam

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 1. 2007
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3364/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: