Zvyšování kvality výroby podniku cestou eliminace úzkých míst v podmínkách leteckého průmyslu

Název práce: Zvyšování kvality výroby podniku cestou eliminace úzkých míst v podmínkách leteckého průmyslu
Autor(ka) práce: Šťastný, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janoušková, Alena
Oponenti práce: Kodrasová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
identifikovat, popsat a analyzovat klíčová úzká místa podniku a na několika závažných praktických příkladech (ze všech oblastí podniku) navrhnout opatření k nápravě, řešení a postup jejich odstraňování. A to za cenu co možná největší jednoduchosti a co možná nejnižších nákladů.
Klíčová slova: letectví; kvalita; řízení výroby; úzké místo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2007
Datum podání práce: 1. 4. 2007
Datum obhajoby: 4. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4902/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: