Finanční analýza společnosti STOCK Plzeň a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti STOCK Plzeň a.s
Autor(ka) práce: Rejžek, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Hezina, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Finanční analýza společnosti STOCK Plzeň a.s, skládá se z teoretické a praktické části, řešeny funkce a metody finanční analýzy, srovnáná s odvětvím. Cílem práce je komplexní posouzení finanční situace společnosti. Užito období let 2000 - 2005
Klíčová slova: porovnání s odvětvím; ukazatele; pravidla; metody; funkce; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 4. 2007
Datum podání práce: 2. 4. 2007
Datum obhajoby: 24. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4905/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: