Finanční analýza společnosti Východočeská plynárenská, a.s

Název práce: Finanční analýza společnosti Východočeská plynárenská, a.s
Autor(ka) práce: Štauda, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Kopalová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Finanční analýza společnosti Východočeská plynárenská, a.s., která obsahuje analýzu rozvahy i výsledovky, poměrové ukazatele, bilanční pravidla, bonitní a bankrotní modely a mezipodnikové srovnání.
Klíčová slova: a.s.; Východočeská plynárenská; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 4. 2007
Datum podání práce: 3. 4. 2007
Datum obhajoby: 24. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4907/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: