Finanční analýza Vodafone Czech Republic a.s

Název práce: Finanční analýza Vodafone Czech Republic a.s
Autor(ka) práce: Zemanek, Anton
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: Mareš, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce popisuje základní metody finační analýzy, aplikuje je na konkretní podnik - Vodafone Czech Republic a.s. Obsahem této práce jsou: horizontální a vertikální analýza výkazů, Výpočet ukazatelů likvidity rentability, zaldužrnosti, tržní hodnoty, souhrnné indexy hodnocení finančního zdraví podniku, analýza finanční páky a výpočet Eva v sledovanem období t.j. rocích 2000-2006.
Klíčová slova: finanční analýza; Vodafone

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 4. 2007
Datum podání práce: 4. 4. 2007
Datum obhajoby: 24. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4910/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: