Analýza dotací do ocelářského průmyslu v ČR v době transformace

Název práce: Analýza dotací do ocelářského průmyslu v ČR v době transformace
Autor(ka) práce: Homolka, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šveňková, Alena
Oponenti práce: Paneš, Patrik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je hlubší zamyšlení nad problematikou poskytování dotací českému ocelářskému průmyslu v době transformace České republiky. Toto období bylo pro dané odvětví značně problematické a zažilo od roku 1989 mnoho změn, které dále ovlivnily budoucí vývoj tohoto tradičního odvětví českého průmyslu. Hlavní oblastí zájmu této práce je především restrukturalizace a privatizace českého ocelářství období konce 90. let minulého století, které lze spojovat se značnou dotační aktivitu v rámci dané oblasti. Tato studie si dále klade za cíl popsat a zhodnotit postupy a dotační aktivity státních úředníků v rámci zkoumané problematiky.
Klíčová slova: privatizace; restrukturalizace; hutnictví; ocelářství; veřejná podpora; dotace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 4. 2007
Datum podání práce: 4. 4. 2007
Datum obhajoby: 11. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4911/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: